Share

Shërbime

Shërbime

Ndërtesa të larta

 

Objekte banimi-afariste

 

Objektet e banimit – afariste të kryera nga ana e Rapid Bild si tipar kryesor mbahen me epitetin për objekte moderne dhe bashkëkohore, të realizuara dhe të kryera sipas të gjitha kritereve botërore. Në këtë lloj të ndërtesave të larta Rapid Bild kryhen performancë të tipit çelës në dorë, ku shfaqet si kontraktues në të gjitha fazat e ndërtimit ose kryhen vetëm fazën e karabinës (konstruksion betoni me armature me punë muratimi).

 

Rreth shërbimit

Ajo që Rapid Bild ua garanton me siguri është shpejtësia dhe cilësia e performancës që qendron si primati ynë. Prandaj, tiparet e objektit të ndërtuar nga Rapid Bild janë:

 • Performancë në periudhë sa më të shkurtër kohore
 • Materiale shumë cilësore
 • Teknologji e lartë

 

Objekte industriale

 

Rapid Bild kryhen sisteme konstruktive të armuara ose konstruksione çeliku për të gjitha llojet e objekteve industriale (salla, uzina prodhimi, hangarë, streha, magazina, etj). Në varësi të nevojave dhe kërkesave të investitorit Rapid Bild shfaqet si kontraktues i të gjitha fazave të ndërtimit, ajo është tipi çelës në dorë ose si kontraktues vetëm i fazës së konstruksionit (beton të armuar ose çelik).

Rreth shërbimit

Për performancë të sistemeve konstruktive të çelikut Rapid Bild posedon:

 • uzina personale prodhimi
 • pajisje moderne
 • mjete transporti
 • materiale që mundësojnë performancë të shpejtë dhe cilësore

Ndërtesa të ulëta

 

Infrastrukturë gazsjellësi

 

Duke përdorur pajisje dhe materiale ultra modern për ndërtim Rapid Bild u imponua si lider në performancën e Gazsjellësve Magjistralë në Republikën e Maqedonisë. Specifike për këto projekte është ajo që për here të pare një kompani maqedonase është bartës i punëve për ndërtim të gazsjellësit magjistral me presion të lartë.Në mënyrë plotësuese është e mirë që të dihet se tek ne në Rapid Bild është realizuar furnizimi dhe përdorimi i pare i makinerive për saldim automatik (koka orbitale për saldim) në territorin e Republikës së Maqedonisë nga jashtë që mundësoi përfundim në kohë të punëve përfundimtare montuese-salduese të projektit në afat.Gjithashtu për herë të pare RAPIT BILD DOO aplikoi izolim cilësor polietileni për izolim të bashkimeve të salduara, me çka u mundësua jetëgjatësi më e madhe e eksploatimit të gazsjellësit.

 

Rreth shërbimit

Rapid Bild mund të krenohet me ndërtimin e disa projekteve të rëndësishme të këtij lloji:

 • Gazsjellës magjistral pjesa Kleçovce – Stacioni bllok 5
 • Gazsjellës magjistral pjesa BS5 – Negotinë me GMRS Shtip dhe GMRS Negotinë
 • Gazsjellës magjistral pjesa Shkup – Tetovë – Gostivar
 • Gazsjellës magjistral pjesa Negotinë (Kavadarci) – Manastir

 

Sisteme kanalizimi

 

Rapid Bild kryhen sisteme kanalizimi atmosferike dhe fekale të çdo lloji – prej betoni, çeliku ose sisteme PVC. Me pajisjet dhe materialet që i përdor Rapid Bild e dëshmon përsëri profesionalizmin e tij në këtë fushë.

 

Infrastrukturë rrugore

 

Rapid Bild kryhen rrugë me objekte rrugore shoqëruese (nënkalime, mbikalime, disnivele, ura), terminale, zgjidhje të katit përdhes etj.