Share

Industriale

Industriale

Magazinë për derivate nafte dhe objekte shoqëruese

View Project

Strehë për mbulim të materialeve

View Project

Stacion për kontroll teknik të automjeteve – Amerit

View Project

SALLË – Uzinë për ambalazhim me hapësira shoqëruese KP 203/3 KО

View Project