Share

Nënkalime në km 21+867 dhe km 23+000 në Autostradën Milladinovci