Share

Gazsjellës Magjistral “Kleçovce-Negotinë”, pjesa Kleçovce – BS5, 61km (0-61km)