Share

Rapid Bild do ta ndërtojë gazsjellësin Shtip-Negotinë

Rapid Bild do ta ndërtojë gazsjellësin Shtip-Negotinë

Gazsjellësin nga Shtip deri në Negotinë do ta ndërtojë kompania Rapid Bild, në konzorcium edhe me disa firma të tjera. Në ankand morën pjesë më shumë firma. Fitues është konzorciumi Rapid Bild që gazsjellësin duhet ta ndërtojë për 15,8 milionë euro. Këtë konzorcium e përbëjnë të njëjtat kompani që tashmë punojnë në ndërtimin e gazsjellësit nga Kleçovce deri në Negotinë.

Share post: