Share

Домување во Станбени згради П+6+Пк ГП 8.4

Домување во Станбени згради П+6+Пк ГП 8.4

Станбено-деловниот објект кој се наоѓа во урбаната скопска населба Аеродром , на местото кај старата општина Аеродром, се одликува со урбан изглед и катност од приземје со дополнителни 7 ката . Истата има заедничко подрумско ниво за подземно паркирање со идентичната зграда до неа , како и посебна ламела наменета за деловниот простор.Како главен инвеститор на овој проект се јавува МЕГА ДОО- Куманово и истиот е предвидено да биде финално реализиран во текот на 2017 година. Рапид Билд во овој проект е изведувач на фаза карабина како и на сегментот со армирано-бетонска конструкција со ѕидарија.

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ

  • Локација: Населба Аеродром – Скопје
  • Површина: 25 000 m²
  • Инвеститор: Мега ДОО – Куманово, Акустик ДОО – Скопје
  • Улога: Изведувач на фаза карабина, Армирано-бетонска к-ција со ѕидарија
  • Година: 2016-2017