Share

Day: June 22, 2022

Проекти

(English) Партерно уредување околу ХалаParter settlement around the Hall

View Project

Асфалтна База

View Project

Потпатници на км 21+867 и км 23+000 на Автопат Миладиновци

View Project

Магистрален Гасовод “Клечовце-Неготино”, делница Клечовце – БС5, 61км (0-61км)

View Project

Магистрален Гасовод “Клечовце-Неготино”, делница БС5 – Неготино, 36км (61-97км)

View Project

Магистрален Гасовод Делница “Скопје-Тетово-Гостивар”

View Project

Магистрален Гасовод Делница “Неготино (Кавадарци)-Битола”

View Project

Стовариште за нафтени деривати и придружни објекти

View Project

Настрешница за покривање на материјали

View Project

Станица за технички преглед на возила – Америт

View Project
1 2 3