Share

Day: October 19, 2016

Day: October 19, 2016

Рапид Билд во 200 најголеми компании!

Според годишната едиција 200 НАЈГОЛЕМИ ФИРМИ ВО МАКЕДОНИЈА, подготвена и издадена од Еуро Бизнис Центар – Скопје, Рапид Билд со просечен број на вработени од 228 се рангира на 161-во место во Република Македонија, а за споредба во 2015 не е воопшто на ранг листата.

read more